FAQ studenten

Je bent jobstudent als je een studentencontract afsluit met jouw werkgever. Om via een studentenovereenkomst te werken, moet je:

  • minstens 16 jaar oud zijn
  • of 15 of ouder zijn én de eerste twee studiejaren van het middelbaar onderwijs gevolgd hebben.

Daarnaast moet studeren uw hoofdactiviteit zijn en moet uw studentenarbeid daar duidelijk aan ondergeschikt zijn. Een werknemer die er na zijn werkuren nog een bachelor bij doet, is bijvoorbeeld geen student.

Ook als je avondschool of een andere vorm van onderwijs met beperkt leerplan volgt, kan je geen studentenjob doen.

Als je met een studentenovereenkomst werkt:

  • betaal je minder sociale bijdragen dan iemand anders die werk in loondienst verricht. Ook de werkgever betaalt minder sociale bijdragen bij een studentenovereenkomst.
  • hoeft je geen belastingen te betalen op uw inkomsten als jobstudent, tenzij je op jaarbasis meer verdiend hebt dan 13.242,86 euro (cijfer voor 2022). Dat is een brutobedrag, na afhouding van de sociale bijdragen. Je zal wel een belastingaangifte moeten invullen.
    Als je meer verdient dan een bepaald bedrag, is het wel mogelijk dat je ouders meer belastingen moeten betalen omdat je niet meer als ‘ten laste’ wordt beschouwd. Neem bij twijfel contact op met de FOD Financiën.

Je mag maximaal 600 uren per kalenderjaar als jobstudent werken en zo profiteren van de verminderde sociale bijdrage. Je mag die uren vrij kiezen, het hele jaar door. Als je boven de grens van 600 uren gaat, betaal je vanaf het 601ste uur de normale sociale bijdragen. Te veel werken kan er ook voor zorgen dat je (tijdelijk) geen recht meer heeft op het Groeipakket (kindergeld).

Met de Student@work-app kan je op je smartphone volgen hoeveel uren je nog kan werken tegen verminderde sociale bijdragen. Je kan dat ook doen via de online toepassing

Zodra je afstudeert en je geen verplichtingen meer hebt ten opzichte van uw school, bent je student af en mag je dus geen studentenjob meer doen. Er is één uitzondering: als je in juni of in de zomermaanden afgestudeerd bent, mag je nog tot 30 september van dat jaar als jobstudent werken.

Een aanbod om als student in het zwart te werken, kan aantrekkelijk lijken, maar er zijn zware risico’s aan verbonden.

  • Zwartwerk is illegaal: als je betrapt wordt, kan je bestraft worden.
  • Bij een conflict met je werkgever heb je geen been om op te staan: er is geen contract, dus is de werkgever nergens toe verplicht.
  • Bij een arbeidsongeval is de werkgever nergens toe verplicht.
  • Als zwartwerker betaal je geen rsz en geen belastingen, maar als jobstudent bent je daar sowieso grotendeels van vrijgesteld.

Wil je nog tijdens uw studie als zelfstandige werken? Het statuut van ‘student-zelfstandige’ biedt studenten die een eigen zaak willen oprichten, enkele sociale en fiscale voordelen die het makkelijker maken om de sprong naar het ondernemerschap te wagen.

Mail ons via info(at)studenten.be vanaf het emailadres van registratie met de vraag om jouw account af te sluiten. Dit zal binnen de 12u doorgevoerd worden. Deze actie is onomkeerbaar.

Misschien heeft u een typfout gemaakt? Of bent u de originele inloggegevens vergeten? Probeer een nieuw wachtwoord aan te vragen indien het wachtwoord niet correct is. U ontvangt dan een mail met een nieuwe code. Indien uw problemen blijven aanhouden kunt u een bericht sturen via de contactpagina.

Uit veiligheidsoverwegingen of indien u onze gebruikersvoorwaarden heeft geschonden, kan uw account geblokkeerd worden. Ook onze firewall kan uw IP_adres blokkeren op basis van ongewone activiteit vanuit uw account. Om  Indien u meent dat u onterecht werd geblokkeerd, dan u ons een bericht sturen via de contactpagina.

Om onze site spamvrij te houden worden de IP adressen van de meeste landen geblokkeerd. Enkel  (de ons omringende) europese landen krijgen toegang. Indien je bijvoorbeeld in het buitenland op reis zou zijn of indien je IP adres vanuit het buitenland zou gegenereerd worden, kan je mogelijks een security-page te zien krijgen en kan je de site niet gebruiken.